Koncert skupiny Oboroh 11. 5. 2019

Pozvali jsme k nám do kostela Oboroh, legendární křesťanskou hudební skupinu, která se již dlouhá léta těší oblibě mnoha našich farníků. Děkujeme Hance Jiříkové za organizaci, otci Marcelovi za podporu, Oborohu za skvělý hudební zážitek a všem, kteří přišli tento kulturní počin v našem kostele podpořit. Foto: Tomáš Daněk

Pokračovat ve čtení

Ohlášky 28. 4. 2019

Příští neděle bude 1. v měsíci. Proto v 7.00 bude mše svatá v latinském jazyce.

V úterý bude v klubovně od 19 hod. Večer chval.
Ve středu budu připraven posloužit dětem svátostí smíření od 17.00.

V sobotu 11. května v 17 hod. se v našem kostele uskuteční koncert hudební skupiny OBOROH.

Pokračovat ve čtení