Domácí bohoslužba slova

V době karantény spojené s koronavirem COVID-19 se nám nabízejí nové impulzy k prožívání naší víry. Alternativou ke sledování online přenosů mše svaté může být bohoslužba slova sloužená v rodinném kruhu.

Jste-li spolu v domácnosti dva nebo více, může pro vás být slavení domácí bohoslužby slova aktivnější a živější formou než sledování mše svaté online. Můžete lépe zapojit děti, udržet jejich pozornost a prožít osobní společenství s Pánem. Doporučuje 9 z 10 kněží, včetně našeho o. Marcela :).

Lze použít následující strukturu:

 1. Znamení kříže, úvodní modlitba, úkon kajícnosti
 2. První (a druhé) čtení, evangelium
 3. Zamyšlení nad Božím slovem
 4. Vyznání víry (o nedělích a slavnostech)
 5. Přímluvy
 6. Otčenáš
 7. Duchovní přijímání
 8. Závěrečná modlitba, prosba o požehnání

Obecné poznámky

 • Jestliže sloužíte domácí bohoslužbu slova místo nedělní mše svaté, jde v této výjimečné situaci karantény o plnohodnotnou náhradu sledování online, v rádiu nebo televizi.
 • Domácí bohoslužbě slova může vést dospělý věřící, tradičně to bývá otec rodiny.
 • Nebojte se používat vlastních slov v modlitbách, úkonu kajícnosti, přímluvách, duchovním přijímání. Může to být výborná příležitost k osobnějšímu prožívání a pochopení slov, která už možná říkáme mechanicky, aniž o nich přemýšlíme.
 • Aktuální čtení najdete např. na webu www.liturgie.cz (aktuální texty ke mši)
 • Zamyšlení nad Božím slovem – popřemýšlejte, jak k vám osobně čtení promlouvají teď a tady. Jak to vnímají další členové vaší domácnosti? Napadají vás nejasnosti, otázky, pochybnosti? Výborně, napište je sem: https://www.farnostkomin.cz/spolecenstvi/vecer-otazek-a-odpovedi/. Inspirujte se např. zde: 
 • Duchovní přijímání je vyjádřením touhy po setkání s živým Pánem, i když ho právě nemůžeme přijímat fyzicky pod způsoby chleba a vína. Je to touha, kterou Bůh slyší a vyslyší. Můžete tuto touhu vyjádřit svými slovy, případně použít jednu z těchto modliteb zde: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200314duchovni-prijimani

Poznámky pro domácí bohoslužby s dětmi

 • Snažte se děti co nejvíce zapojit, můžou číst první nebo druhé čtení, můžou se zapojit do zamyšlení nad Božím slovem, vyslovovat své přímluvy
 • Nebojte se prokládat bohoslužby vysvětlováním, proč co říkáme a jaký to má význam.
 • Využijte své pěvecké nadání a hudební nástroje – kytary, klavíry, flétny, bubny (tím zapojíte do slavení i své sousedy a oni vám budou vděční :)). Můžete využít i zpěvníky online, např. https://cs.wikipedia.org/wiki/Hosana_(zp%C4%9Bvn%C3%ADk)
 • Pro lepší vnímání slavnostní povahy domácí bohoslužby pomůže, když se děti slavnostně obléknou a nachystají místnost (svíčky, stůl, Písmo, nástroje, výzdoba…)