K aktuální situaci COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví České republiky nařizuje s účinností od 18. září 2020 od 18 hodin mimořádné opatření, které zakazuje konání divadelních, hudebních, filmových a dalších uměleckých představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě atp. s účastí přesahující ve stejný čas tisíc osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb.

Z nařízená dále  vyplývá, že:
uvnitř je akce limitována  počtem míst k sezení, může být přítomno max. 10 osob, které místo k sezení nemají.

Za dodržení nařízení zodpovídá organizátor, což je v našem případě místní duchovní správce, resp. hlavní celebrant.

Biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle k tomu dodává:

S ohledem na tato nařízení uděluji pro věřící brněnské diecéze, kteří patří do rizikových skupin, dispenz od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě. Také doporučuji všem, kteří mají jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, příp. zvýšenou teplotu, aby se chovali zodpovědně vůči druhým a zvážili svou osobní účast na bohoslužbě.

Dále žádám všechny o dodržování hygienických předpisů, které se dají zjednodušeně označit jako „3R“: používání roušek, dezinfekce rukou a bezpečné rozestupy.

V kostelích a kaplích nechť je odstraněna z kropenek voda. Při bohoslužbách bude vynechána výzva k pozdravení pokoje a bude zajištěno pravidelné větrání kostela či kaple.

Věřící budou přijímat svaté přijímání na ruku. Před podáváním sv. přijímání si podávající dezinfikujte ruce.

Tam, kde je to možné, doporučuji také obnovit on-line přenosy bohoslužeb pro ty, kteří se z výše uvedených důvodů nemohou bohoslužby účastnit.

Prosím, abyste všechna nařízení přijímali jako výraz ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči druhým.