Mše svatá u Palladia země české

Na slavnost sv. Josefa, 19. března, bude pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer, předseda Rady ČBK pro duchovní službu ve zdravotnictví, sloužit mši svatou u Palladia země české ve Staré Boleslavi. Při mši, která začne v 10 hodin bude vyprošovat české zemi ochranu při epidemii koronaviru, modlit se za lékaře a také všechen zdravotnický personál, dobrovolníky a rodinné příslušníky, za osamocené a staré lidi a za všechny, kteří jsou za stát zodpovědni. Mše se veřící mohou zúčastnit prostřednictvím vysílání televize NOE, případně přenosu na webových stránkách farnosti Stará Boleslav.

Palladium země české je kovový reliéf Panny Marie s Ježíškem a je mu připisována zvláštní ochranná moc nad českým národem; v současné době je uloženo v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi.

Biskup Wasserbauer vyzývá každého věřícího ke zvláštním modlitbám a skutkům pokání za českou zemi: „Prosíme také všechny kněze, aby tento den zasvěcený sv. Josefovi obětovali mši svatou za naši zemi a připojili se v modlitbách a postu k bohoslužbě ve Staré Boleslavi. Vyzvěte také, prosím, své farníky, aby se tento den zvláštním způsobem na tento úmysl modlili a konali pokání.“


Jsme tedy zváni k pomoci:


  • každý den ve 20 hodin k modlitbě Růžence a Korunky

  • v úterý 17. března k celodennímu postu, almužně:
    „Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března. Tento den budu takto prožívat spolu s vámi.“ (b. Vojtěch)

  • ve čtvrtek 19. března na slavnost sv. Josefa připojením se ke mši, modlitbou a půstem:
    „Prosba o pomoc a ochranu země před koronavirem Bohoslužbou u Palladia země české ve Staré Boleslavi chce katolická církev vyprošovat české zemi ochranu při epidemii koronaviru. Chce se také modlit za lékaře, všechen zdravotnický personál, dobrovolníky a rodinné příslušníky, za osamocené a staré lidi, a také za všechny, kteří nesou odpovědnost za stát. Mše svatá, kterou bude celebrovat pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer, předseda Rady ČBK pro duchovní službu ve zdravotnictví, se uskuteční na slavnost sv. Josefa 19. března od 10.00 hod.“ (b. Zdenek)