Novéna před zasvěcením Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Ukrajinský arcibiskup vyzval k celosvětové novéně před zasvěcením Ruska a Ukrajiny papežem Františkem

Ukrajinští katoličtí představitelé vyzvali papeže Františka, aby zasvětil Ukrajinu i Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. K přípravě této události, která se uskuteční 25. března, povedou devítidenní novénu, řekl v úterý agentuře CNA nejvyšší prelát válkou zmítané Ukrajiny.

„Jsme velmi potěšeni skutečností, že Svatý otec pozitivně reagoval na žádost biskupů latinské katolické církve, všech jejích kněží a všeho jejího lidu,“ řekl arcibiskup Mieczysław Mokrzycki z ukrajinského Lvova. „Na tuto slavnost chceme náš lid připravit novénou, která začne 17. března,“ dodal. „Vyzýváme všechny křesťany na Ukrajině, aby se k této novéně připojili, a byli bychom velmi vděční, kdyby se k modlitbě na tento úmysl připojila celá církev na celém světě.“

„Během této bolestné a obtížné válečné situace jsme se nadále modlili, slavili mši svatou, adorovali Nejsvětější svátost, postili se a obětovali svá utrpení s prosbou o Boží milosrdenství. Připojil se k nám v tom celý svět, ale vidíme, že válka pokračuje,“ řekl Mokrzycki v telefonickém rozhovoru pro CNA vedeném v italštině.

„Proto jsme si připomněli Pannu Marii Fatimskou, která v roce 1917 řekla, že konec války nastane, pokud Svatý otec a biskupové zasvětí Rusko jejímu Neposkvrněnému Srdci, obětují první soboty v měsíci a budou se modlit svatý růženec. Požádali jsme tedy Svatého otce, aby tuto prosbu znovu splnil,“ vysvětlil.

„To bylo naše přání, to byl hlas celého ukrajinského lidu,“ řekl Mokrzycki v rozhovoru pro Rádio svaté Rita. „My jako biskupové latinského obřadu, v naší biskupské konferenci, jsme se obrátili na Svatého otce, adresovali jsme mu dopis s tímto voláním, protože stále máme naději, že tato válka může brzy skončit.“

„Díky návštěvě papežova almužníka kardinála Konrada Krajewského jsme mu mohli při jeho návštěvě tuto výzvu zopakovat. Naléhali jsme na něj, aby (Svatému otci) tuto žádost předal,“ pokračoval arcibiskup. „Takže jsme se zaradovali, když jsme se po jeho návratu do Itálie dozvěděli tuto dobrou zprávu.“

Krajewski byl jedním ze dvou papežských vyslanců, kteří byli minulý týden vysláni na Ukrajinu jako výraz papežova zájmu o sužované obyvatelstvo této země. Ve stejnou dobu, kdy papež František povede 25. března, na slavnost Zvěstování Páně, obřad zasvěcení v Římě, vykoná Krajewski stejný akt ve Fatimě, uvedl Svatý stolec.

„Věříme, že tento akt Panna Maria vyslyší a přimluví se u Boha za mír na Ukrajině,“ řekl Mokrzycki agentuře CNA.

„Někdo mi říkal, že už papež Jan Pavel II. svěřil Rusko a celý svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, a to je pravda,“ pokračoval. „Ale Panna Maria Fatimská v roce 1917 řekla, že po zasvěcení bude následovat doba míru. Tato doba míru nyní skončila, takže je třeba akt zasvěcení Ruska a Ukrajiny zopakovat,“ uvedl.

„Všichni katoličtí biskupové na Ukrajině, jak z latinského obřadu, tak řeckokatolíci, se připojí ke Svatému otci a budou tento akt zasvěcení slavit současně v našich katedrálách a kostelích. A doufáme, že se k nám připojí i mnozí naši bratři biskupové z celého světa,“ řekl arcibiskup.

celý článek zde:
https://zpravy.cirkev.cz/ukrajinsky-arcibiskup-vyzval-k-celosvetove-novene-pred-zasvecenim-ruska-a-ukrajiny-papezem-frantiskem_5982

https://www.biskupstvi.cz/2022-03-17-vyzva-k-novene

Připojme se k devítidenní novéně před zasvěcením Ruska a Ukrajiny, která začala 17. 3.