Ohlášky 26. 6. 2022

Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. června do 3. července 2022

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne13. neděle v mezidobíKomín
7.00
Za zemřelého Pavla Kachlíka, manželku a celou rodinu.
Jundrov
8.30
Za farníky.
Komín
10.00
Za předky a požehnání pro živou rodinu Szilasi a příbuzné.
PoPamátka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve18.00Za živou a zemřelou rodinu Gelnarovu a Čechovu a duše v očistci.
ÚtPamátka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
StSlavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze – doporučený svátekMše svatá v Komíně není, neboť jsou všichni zváni do katedrály na inauguraci nového brněnského biskupa Mons. Pavla Konzbula, která začíná v 16.00.
ČtČtvrtek 13. týdne v mezidobí
Pátek 13. týdne v mezidobí17.00Adorace + Možnost sv. Smíření
18.00Za Františku Vlachovu a živou rodinu.
Za živou a zemřelou rodinu Kudličkovu a Drbolovu, za ochranu Panny Marie a boží požehnání.
SoSobotní památka Panny Marie8.00Mše k Božímu milosrdenství s prosbou o obrácení lidských srdcí k Bohu, za odvrácení pohrom válek a nemocí.
Ne14. neděle v mezidobíJundrov
8.30
Za farníky.
Komín
10.00
Za živou a zemřelou rodinu.
Za tetu a strýce.

Poznámky

Dnešní sbírka je na provoz kněžského semináře.

V úterý jste zváni na večer chval. Začne v 19 hodin v klubovně.

V sobotu jste zváni na farní pouť do Křtin. Mše svatá tam začíná v 16:00. Pěší skupina má sraz u kostela v 8:00 a pro skupinu dští s rodiči je možnost připojit se v 10:00 na konečné v Útěchově. Cesta z Komína je cca 23 km, z Útěchova je to cca 12 km.

Ve středu proběhne od 16 hodin v naší brněnské katedrále inaugurace nového sídelního biskupa, Mons. Pavla Konzbula, dosavadního biskupa pomocného. Z tohoto důvodu ve středu nebudou úřední hodiny, ani večerní mše svatá a všichni jste na tuto slavnost zváni. Středeční mešní úmysl bude sloužen spolu s úmyslem pátečním.

O velkých prázdninách nejsou pravidelné úřední hodiny. Pokud bude třeba něco neodkladného vyřídit (pohřeb, svatba, výpisy z matrik), obraťte se na farní kancelář prostřednictvím e-mailu:
farabrnokomin@seznam.cz.


Rovněž bude po dobu prázdnin změna v pořadu bohoslužeb. O prázdninových nedělích budou bohoslužby v Komíně pouze v 10:00. V Jundrově beze změny, tzn. V 8:30. Mešní úmysly z komínských ranních mší budou sloučeny s mešním úmyslem v 10:00.