Oznámení římskokatol. farnosti Brno-Komín ve věci mimořádných opatření z důvodu pandemie koronaviru

V důsledku nového vyhlášení vlády ČR a České biskupské konference ustanovuji do odvolání tato opatření:

 1. Obnovují se bohoslužby ve všední dny od pondělí 27. dubna. Počet osob však nesmí přesáhnout 15, včetně kněze a dvou ministrantů. Nelze to vyřešit spravedlivě jinak, než že jsou na mši zváni vždy ti, kteří nechávají sloužit v ten den mešní úmysl. Mohou si k sobě přizvat kohokoliv až do celkového počtu 12 osob. Po vstupu do kostela je nutno ihned použít dezinfekci rukou, která bude v kostele k dispozici. Rouška je samozřejmostí a je možno ji sejmout jen pro okamžik přijímání Eucharistie. Je nutno dodržet rozestupy 2 metry, vyjma členů jedné domácnosti. Do kostela bude otevřen pouze boční vchod a bude otevřen vždy
  5 minut před začátkem mše svaté.

 1. Na neděli připadají vždy dva mešní úmysly, ale knězi není dovoleno tyto úmysly spojit do jedné mše bez souhlasu obou zadavatelů. Proto bude vybrán namátkou vždy jen jeden z nich. Dozvíte se o něm v ohláškách. Pravidla jsou stejná jako ve všední dny: Max 12 osob, po vstupu desinfekce rukou, rouška, rozestupy 2 metry.
  Druhý mešní úmysl bude sloužen v úterý nebo ve čtvrtek při soukromé mši.
  Je zde ale možnost poslat na mail: miroslavakachlirova@gmail.com souhlas se spojením mešních úmyslů. Musí s tím však souhlasit oba zadavatelé a musí tak učinit nejpozději do pátečního večera před nedělí, kdy mají být tyto mešní úmysly slouženy. V tom případě by pak mohlo od každého zadavatele přijít na nedělní mši 6 osob.

 2. Od 27. 4. 2020 bude kostel otevřen k osobní modlitbě
  v pondělí a v pátek od 18.30 do 19.30.
  Ve středu od 10.00 do 11.00.
  V neděli od 15.30–17.00.
  Jak ve všední dny, tak i v neděli bude k dispozici kněz pro svátost smíření po celou dobu (bude se zpovídat v boční kapli) a k podávání Eucharistie (každých 15 minut). Platí stejná bezpečnostní pravidla: rouška, dezinfekce rukou po vstupu do kostela, rozestupy dvou metrů.

 3. Úřední hodiny platí nadále pouze pro případ:

 • domluvy ohledně pohřbu, svatby nebo křtu,
 • žádosti o zaopatření nemocného svátostmi,
 • vyřízení žádostí o výpisy z matrik každé pondělí od 16.00 do 17.00.

Využijte přednostně možnost komunikace prostřednictvím e-mailové adresy farabrnokomin@seznam.cz nebo telefonu v době úředních hodin na tel. č. 731 402 167.

                                                                                              P. Marcel Javora, farář