Svatý týden a Velikonoce 2019 v naší farnosti

Příležitost k přijetí svátosti smíření

Neděle 14. 4.Po pobožnosti křížové cesty kostel
Pondělí 15. 4. Od 15.30 do večerní mše sv. a po mši svaté do 20 h. kostel
Středa 17. 4. Od 15.30 do večerní mše sv. kostel

Bohoslužby, obřady a svátosti

Neděle 14. 4.

KVĚTNÁ NEDĚLE  
7.00 mše sv. – Komín
8.30 mše sv. – Jundrov
10.00 mše sv. – Komín

15.00 křížová cesta v kostele   
Žehnání ratolestí.
Při bohoslužbách budou zpívané nebo čtené pašije.

Po pobožnosti křížové cesty možnost svátosti smíření.  
Pondělí 15. 4. 18.00 mše sv. – Komín Svátost smíření v kostele od 15.30 h.  
Středa 17. 4. 18.00 mše sv. – Komín

Po mši sv. možnost tiché půlhodinové adorace.  
Svátost smíření v kostele od 15.30 h a po mši sv. do 20 h.  
Čtvrtek 18. 4.

ZELENÝ ČTVRTEK      
9.00 mše svatá s otcem biskupem v katedrále na Petrově, žehnání olejů a obnova kněžských slibů.

18.00 mše sv. na památku Večeře Páně, následuje adorace v Getsemanské zahradě do 20.00 h.  
Při mši sv. v katedrále se naznačuje jednota kněží s biskupem. Věřící jsou zváni, aby kněze doprovodili.

Večerní mší svatou vstupujeme do velikonočního třídenní.
Pátek 19. 4.

VELKÝ PÁTEK
15.00 křížová cesta v kostele

18.00 velkopáteční obřady, následuje tichá adorace u Božího hrobu – do 20.00 h.
Den přísného postu.

Mše sv. se dnes neslaví.  
Sobota 20. 4.

BÍLÁ SOBOTA
8.00 ranní chvály v kostele

21.00 velikonoční vigilie v Komíně         
Adorace u Božího hrobu v kostele 8.30 – 15.30 h.  

Při vigilii bude obnova křtu.
Neděle 21. 4.

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  
8.30 mše sv. – Jundrov

10.00 mše sv. – Komín. Po mši sv. bude v klubovně agapé.
Při obou mších svatých budou žehnány přinesené pokrmy.
Pondělí 22. 4.

PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
8.30 mše sv. – Jundrov

10.00 mše sv. – Komín

Poznámky

Všechny středy v květnu, nevyjímaje 1. a 8. 5., až do 1. svatého přijímání, které budeme slavit 9. června, bude v naší farnosti probíhat bezprostřední příprava dětí k 1. sv. přijímání.

Tato příprava bude probíhat při mši svaté v 18 h v rámci kázání při výše uvedených středečních bohoslužbách. Jsou zvány děti i jejich rodiče.