Svatý týden a Velikonoce 2022 v naší farnosti

Příležitost k přijetí svátosti smíření

  Neděle    10. 4.    Po pobožnosti křížové cesty    kostel  
  Pondělí  11. 4.  Od 15.30 do večerní mše sv. a po mši svaté do 20 h. Zpovídá otec Marcel    kostel
  Středa  13. 4.  Od 15.30 do večerní mše sv. Zpovídá otec Marcel    kostel  

Bohoslužby, obřady a svátosti

Neděle 10. 4.  

KVĚTNÁ NEDĚLE  
7.00  mše sv. – Komín
8.30  mše sv. – Jundrov
10.00  mše sv. – Komín  
15.00  křížová cesta                          
  Žehnání ratolestí. Při bohoslužbách budou zpívané nebo čtené pašije. Po křížové cestě možnost svátosti smíření.
Pondělí 11. 4.18.00  mše sv. – Komín  Svátost smíření v kostele od 15.30 a po mši sv. do 20 h.
Středa 13. 4.18.00  mše sv. – Komín      Svátost smíření v kostele od 15.30
Čtvrtek 14. 4.  

ZELENÝ ČTVRTEK    
9.00  mše svatá s otcem biskupem v katedrále na Petrově, žehnání olejů a obnova kněžských slibů.  

18.00 mše sv. na památku Večeře Páně, následuje adorace v Getsemanské zahradě do 20.30 h.
  Při mši sv. v katedrále se naznačuje jednota kněží s biskupem. Věřící jsou zváni, aby kněze doprovodili.

Večerní mší svatou vstupujeme do velikonočního třídenní. 
Pátek 15. 4.

VELKÝ PÁTEK
15.00 křížová cesta v kostele
18.00 velkopáteční obřady, následuje tichá adorace u Božího hrobu – do 20.30 h.
Den přísného postu.
Mše sv. se dnes neslaví.
Sobota 16. 4.

BÍLÁ SOBOTA
8.00 ranní chvály v kostele
21.00 velikonoční vigilie
v Komíně
Adorace u Božího hrobu v kostele 8.30 – 15.30 h.
Při vigilii bude obnova křtu.
Neděle 17. 4.

SLAVNOST
ZMRTVÝCH-
VSTÁNÍ PÁNĚ
8.30 mše sv. – Jundrov
10.00 mše sv. – Komín. Po mši sv. bude v klubovně agapé.
Při obou mších svatých budou žehnány přinesené pokrmy.
Pondělí 18. 4.

PONDĚLÍ
V OKTÁVU
VELIKONOČNÍM
8.30 mše sv. – Jundrov
10.00 mše sv. – Komín

Poznámky

Všechny středy v květnu až do 1. svatého přijímání, které budeme slavit 5. června, bude v naší farnosti probíhat bezprostřední příprava dětí k 1. sv. přijímání.

Tato příprava bude probíhat při mši svaté v 18 h v rámci kázání při výše uvedených středečních bohoslužbách. Jsou zvány děti i jejich rodiče.Liturgický večer bude tentokrát až 25. 4. 2022. Otázky můžete pokládat na farním webu.

Ke stažení