Vánoce 2019/2020 v naší farnosti

Příležitost k přijetí svátosti smíření

Pondělí 16. 12.17 – 18 h P. Marcelkostel
Středa18. 12.16 – 18 h P. Marcel kostel
Pondělí23. 12. 15 – 18 h P. Marcel a P. David Ambrož kostel

Pořad bohoslužeb

  Mše svatá  
Pondělí 23. prosince 18.00 Komín Svátost smíření – viz výše
Úterý 24. prosince  

Vigilie slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ
22.00 Jundrov 24.00 Komín Farní kostel otevřen: 13.30 – 16.30

V této době bude v kostele k dispozici BETLÉMSKÉ SVĚTLO.
Středa 25. prosince

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek  
8.30    Jundrov

10.00  Komín
Farní kostel otevřen: 14.00 – 15.30  

17.00  tradiční vánoční koncert hudebního souboru ANTEA.
Čtvrtek 26. prosince

Svátek sv. Štěpána prvomučedníka
8.30 Jundrov

10.00 Komín
Živý Betlém před ZŠ Pastviny bude letos už ve 14.30 h.  

V 16 h v našem kostele Česká mše vánoční – Jakub Jan Ryba, v podání orchestru Czech Virtuosi a studentů gymn. Křížkovského.

Z důvodu generálky nebude dnes odpoledne kostel otevřen.
Pátek 27. prosince

Svátek sv. Jana
18.00 Komín   Dnes se před mší sv. nebude zpo-vídat (využijte možnosti svátosti smíření před svátky).

Po mši svaté žehnání vína. A také ho společně ochutnáme.
Sobota 28. prosince       Dnes mše sv. není.  
 NEDĚLE 29. prosince

Svátek Svaté rodiny
7.00 Komín
8.30 Jundrov
10.00 Komín
Při bohoslužbách obnova manželských slibů, žehnání manželům.
Pondělí 30. prosince Dnes mše sv. není.  
Úterý 31. prosince  17.00 Komín Mše sv. na poděkování za uplynulý rok, zakončená chvalozpěvem „Te Deum“.
Středa 1. ledna 2020

Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE – zasvěcený svátek
8.30 Jundrov 10.00 Komín   Farní kostel otevřený: 15.00 – 17.00  

Při mši sv. bude sbírka na dítě z Konga, adoptované naší farností v programu Adopce na dálku.
Čtvrtek 2. ledna         Dnes mše sv. není.
Pátek 3. ledna – památka

Nejsv. jména Ježíš 1. pátek v měsíci  
      18.00 Komín Adorace a příležitost ke svaté zpovědi pouze od 17.30 (Využijte možnost před svátky).

Po mši sv. následuje adorace a svátostné požehnání.    
Sobota 4. ledna 7.00 Komín   Po mši svaté pokračujeme v pobožnosti devíti prvních sobot.
NEDĚLE 5. ledna

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ  
7.00 Komín 8.30 Jundrov 10.00 Komín   Při mši svaté žehnání vody, kadidla a křídy.  

Informace

Farní ples bude v sobotu 11. 1. 2020

Tříkrálová sbírka pro Charitu (koledování po Komíně) bude probíhat v době od 1. 1. do 14. 1. 2020.

V neděli 12. 1. bude možné na Tříkrálovou sbírku přispět také v Komíně před kostelem – po obou komínských mších svatých, a také po mši sv. v Jundrově.

Doba vánoční končí svátkem Křtu Páně – neděle 12. ledna. Bohoslužby dle obvyklého pořádku. Betlém bude v kostele vystaven až do 2. února (svátek Uvedení Páně do chrámu).