Vánoce 2021/2022 v naší farnosti

Příležitost k přijetí svátosti smíření

  Pondělí 20. 12.  15:30 – 18 hP. Marcel, P. David Ambrož kostel
  Středa 22. 12.  16 – 18 h + po mši svatéP. Marcel kostel

Pořad bohoslužeb

Pátek 24. prosince  
Vigilie slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ
 22.00  Jundrov  24.00  KomínKostel otevřen:  14.00 – 15.30  

V této době bude v kostele k dispozici BETLÉMSKÉ SVĚTLO.
Sobota 25. prosince
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek
8.30  Jundrov 10.00  KomínKostel otevřen:  14.00 – 16.00    
NEDĚLE 26. prosince
Svátek Svaté rodiny
8.30  Jundrov  
10.00  Komín    
Při všech bohoslužbách obnova manželských slibů, žehnání manželům.  

Kostel otevřen:  14.30 – 15.30   Od 16 hodin kostel vyhrazen pro generální zkoušku koncertu.  

V 18.00  koncert – Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.
Pondělí 27. prosince
Svátek sv. Jana Evangelisty
18.00  KomínPři mši svaté žehnání vína.
Úterý 28. prosince
Svátek sv. Betlémských dětí
 Dnes mše sv. není.
Středa 29. prosince18.00  Komín
Čtvrtek 30. prosinceDnes mše sv. není.
Pátek 31. prosince17.00  KomínMše svatá na poděkování za uplynulý rok, zakončená chvalozpěvem „Te Deum“.  
Sobota 1. ledna 2022  
Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE – zasvěcený svátek  
8.30  Jundrov  
10.00  Komín    
Při mši sv. bude sbírka na dítě z Konga, podporované naší farností.  

Kostel otevřen:  15.00 – 17.00  
NEDĚLE 2. ledna 2022  
Slavnost Zjevení Páně  
7.00  Komín  
8.30  Jundrov   10.00  Komín
Mše sv. v 7.00 bude latinská.   Žehnání vody, kadidla a křídy.

Informace

Bohužel, nic není v této době jisté.

Proto, prosím, SLEDUJTE ZPRÁVY A OHLÁŠKY NA NAŠEM FARNÍM WEBU,neboť zde budou podle stávající situace aktualizovány.

PRO ÚČAST NA VŠECH BOHOSLUŽBÁCH PLATÍ:

  • Povinnost nosit respirátory, zakrývající ústa a nos
  • Použití dezinfekce při vstupu do kostela
  • Dodržování dvoumetrových rozestupů (vpravo a vlevo kolem sebe, vyjma rodinných příslušníků).

Prosím o striktní dodržování těchto pravidel.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA bude probíhat od 1. do 16. ledna 2022. V Komíně před kostelem bude možné přispět v neděli 16. ledna po mši sv. „sedmé“ i po „desáté“, v Jundrově před kaplí bude toto umožněno už 9. ledna.