Vánoce 2022/2023 v naší farnosti

Příležitost k přijetí svátosti smíření

Pondělí 19. 12.19. 12.15.30–18 hod.kostel
Středa 21. 12.21. 12.15.30–18 hod. a po mši sv. do 19.45kostel

Pořad bohoslužeb

Sobota 24. prosince
Vigilie slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ
22.00 Jundrov
24.00 Komín
Kostel otevřen: 14.00–15.30
V této době bude v kostele k dispozici BETLÉMSKÉ SVĚTLO.
NEDĚLE 25. prosince Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ8.30 Jundrov
10.00 Komín
Kostel otevřen: 14.00–15.30
Pondělí 26. prosince Svátek sv. Štěpána

8.30 Jundrov
10.00 Komín

Kostel otevřen: 14.30–15.30
Od 16 hodin kostel vyhrazen pro generální zkoušku koncertu.
V 18 hod. koncert – Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.
Úterý 27. prosince Svátek sv. Jana Evangelisty18.00 KomínPři mši svaté žehnání vína.
Středa 28. prosince Svátek svatých Betlémských dětí
Dnes mše sv. není.
Čtvrtek 29. prosinceDnes mše sv. není.
Pátek 30. prosince Svátek Svaté rodiny18.00 KomínPři bohoslužbě obnova manželských slibů, žehnání manželům.
Sobota 31. prosince17.00 KomínMše svatá na poděkování za uplynulý rok, zakončená chvalozpěvem „Te Deum“.
NEDĚLE 1. ledna 2023

Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
8.30 Jundrov
10.00 Komín
Při mši sv. bude sbírka na dítě z Konga, podporované naší farností.

Kostel otevřen: 15.00–17.00

Poznámky

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA bude probíhat od 1. do 15. ledna 2023. Požehnání koledníkům udělí otec biskup Pavel Konzbul při bohoslužbě 2. 1. ve 14 hodin v katedrále na Petrově. Tříkrálový průvod Brnem vyjde z Petrova 4. 1. v 16 hodin. Tříkrálový koncert z Městského divadla Brno bude vysílán v přímém přenosu v neděli 8. 1. od 18 hodin na ČT1.

V Komíně před kostelem bude možné přispět do Tříkrálové sbírky v neděli 15. ledna po obou komínských mších svatých. V Jundrově před kaplí bude toto umožněno v neděli 8. i 15. ledna 2023.

Do Tříkrálové sbírky je možné přispět také bezhotovostně. Celorepublikový sbírkový účet Charity ČR je 66008822/0800. Variabilní symbol pro pomoc v Brně je 777966100. Více informací na: https://www.trikralovasbirka.cz/.