Den otevřené radnice 14. 11. 2018

Na akci „Den otevřené radnice“ naši farnost reprezentovaly panely s fotografiemi ze života farnosti a také stánek s perníčky, biblickými citáty a brožurkami o kostele. Panely jsou na radnici stále vystavené, takže si je můžete jít během úředních hodin prohlédnout. 

Foto: Tomáš Daněk, Lenka Daňková, Jana Šuplerová