Farní táborák 12. 6. 2019

Neformální zakončení školního roku na farní zahradě se špekáčky a kytarami.

Foto: Tomáš Daněk

Foto Tomáše Daňka: Roman Pohanka 🙂