Farní vybíjená 8. 6. 2022

Z farního táboráků – poté, co si děti opekly a snědly špekáčky, šly to vyběhat při vybíjené na farním dvorku 🙂

Foto: Tomáš Daněk