Pouť ministrantů 30. 4. 2022

V sobotu jsme vyrazili na nultý obnovený ročník tradiční poutě ministrantů.

Šli jsme od kostela přes Velkou Babu do Kuřimi, odkud jsme zpátky jeli vlakem.

Počasí bylo ideální, nálada výborná.

Foto: Tomáš Daněk, Lenka Daňková, Martin Lavička