Ohlášky 1. 3. 2020

Pořad bohoslužeb v týdnu od 1. 3. do 8. 3. 2020

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne1. neděle postníKomín:
7.00
Za farníky.
 Jundrov:
8.30
Za živou a zemřelou rodinu, manžele Staňkovy, Krejčovy a Kroupovy.
 Komín:
10.00
Za Evu Padrtovou a manžela.
 15.00 Křížová cesta
PoPondělí po 1. neděli postní18.00Za dar života, zdraví, víru a živou a zemřelou rodinu.
ÚtÚterý po 1. neděli postní  
StStředa po 1. neděli postní17.00Možnost svátosti smíření pro děti a rodiče
 (Mše svatá s dětmi)18.00Za Anežku Javůrkovou a bratra.
ČtČtvrtek po 1. neděli postní  
Pátek po 1. neděli postní17.00Adorace + možnost svátosti smíření
 (1. pátek v měsíci)18.00Za Marii Marešovu.
SoSobota po 1. neděli postní11.30Za doktorku Alenu Zemanovou.
Ne2. neděle postníKomín:
7.00
Za živou a zemřelou rodinu Müllerovu a Švancarovu.
 Jundrov:
8.30
Za farníky.
 Komín:
10.00
Za Jaroslavu a Aloise Starých.
 15.00Křížová cesta

Poznámky

Dnes bude po obou komínských mších svatých otevřena farní knihovna a od 11 hodin také farní kavárna.

Ve středu bude mše svatá sloužena s dětmi. Od 17 hodin budou mít děti a jejich rodiče možnost přistoupit ke svátosti smíření.

V pátek je první pátek v měsíci, využijte tedy možnosti adorace a svátosti smíření od 17 hodin.

V sobotu bude mít naše farnost postní duchovní obnovu, kterou povede P. Tomáš Koumal, farář z Petrova. Obnova začne v 9 hodin v klubovně (podle počtu příchozích se možná přesuneme do kostela), zakončíme ji mší svatou v 11.30.
Využijte této mše svaté i v rámci prvních sobot v měsíci. P. Marcel bude dávat duchovní obnovu v jiné farnosti. Proto se vy, kteří absolvujete první mariánské soboty, můžete pomodlit svatý Růženec na závěr duchovní obnovy po mši svaté v kostele. Rovněž setrvejte čtvrthodinu v rozjímání o některém z mariánských růžencových tajemství.
Prosíme, pokud můžete, přineste na duchovní obnovu něco malého k občerstvení.