Ohlášky 1. 5. 2022

Pořad bohoslužeb v týdnu od 1. do 5. května 2022

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne3. neděle velikonočníKomín – latinská
7.00
Za rodinu Markovu.
Jundrov
8.30
Za farníky.
Komín
10.00
Za Václava Turka a duše v očistci.
PoPamátka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve18.00Za manžela, dvoje rodiče, Libora a celou zemřelou přízeň.
ÚtSvátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
StStředa po 3. neděli velikonoční18.00Na poděkování za dar života a svátosti křtu.
ČtČtvrtek po 3. neděli velikonoční
Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka – 1. pátek17.00ADORACE + možnost svátosti smíření
18.00Za Marii Barákovou a manžela.
SoSobota po 3. neděli velikonoční8.00Mše k Božímu milosrdenství s prosbou o obrácení lidských srdcí k Bohu, za odvrácení pohrom válek a nemocí.
Ne4. neděle velikonočníKomín
7.00
Za farníky.
Jundrov
8.30
Za Hedviku Juřenovou a živou a zemřelou rodinu.
Komín
10.00
Za rodiče Jana a Boženu Trefulkovy.

Poznámky

Dnes bude po mši svaté v 10 místo obvyklé prvonedělní kavárny občerstvení před kostelem pro farníky i kolemjdoucí, fotografie z akcí farnosti a přehled, co se u nás ve farnosti děje. Po mši bude také možnost zúčastnit se komentované prohlídky kostela nebo nachystaného programu pro děti.

V pondělí 9. 5. bude Večer o liturgii, otázky můžete pokládat na webu.
Ve středu bude mše svatá slavena s dětmi, proto toho dne nebude výuka náboženství.
Ve čtvrtek se sejde skupinka křesťanské meditace, na faře od 19 hodin.

Při debatách v našich synodálních skupinkách jsme se shodli, že bychom se jako farnost rádi více otevřeli veřejnosti. Jednou z možností je otevření kostela. Ode dneška máme tedy v plánu každou neděli odpoledne otevřít kostel pro kohokoli, kdo by se chtěl přijít podívat, ztišit nebo pomodlit. Zatím jsme vymysleli, že bude otevřeno vždy od 14.00 do 15.30, konkrétní čas případně změníme podle zájmu veřejnosti a našich možností. Bude ale třeba, aby kostel v tuto dobu vždy někdo hlídal. Prosíme vás o pomoc. Bude-li nás například 25, vyjde na každého služba jen 2× ročně. Pokud jste ochotni podílet se na hlídání, nahlaste se, prosím, Daliboru Ficovi v sakristii po kterékoli mši svaté, na které bude, odchyťte někde Lenku Daňkovou, napište na e-mail lencza15@seznam.cz nebo zapište své jméno a kontakt na sebe na papír na stolečku vzadu v kostele. Děkujeme.