Ohlášky 1. 8. 2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 1. 8. do 8. 8. 2021

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne18. neděle v mezidobíKomín
7.00
Za farníky.
  Jundrov
8.30
Na daný úmysl.
  Komín
10.00
Za Annu a Josefa Honkovy a živou i zemřelou rodinu.
PoPamátka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa18.00Za živou a zemřelou rodinu.
ÚtÚterý 18. týdne v mezidobí  
StPamátka sv. Jana Marie Vianneye, kněze18.00Za Věru, Milana, Irenu a jejich rodiny.
ČtČtvrtek 18. týdne v mezidobí  
Svátek Proměnění Páně
– 1. pátek
18.00Za manžela, dceru a jeho rodiče.
SoPamátka sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků8.00Za syny, jejich rodiče a prarodiče.
NeSvátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníkaKomín
7.00
Za farníky.
 – patronicium farnostiJundrov
8.30
Za kněze (Vladimíra, Josefa, Norberta, Jindřicha, Marcela).
 Komín
10.00
Za Josefa Řepu, Vavřince Kachlíka a duše v očistci.
  cca 14.30Požehnání hodům