Ohlášky 10. 1. 2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. 1. do 17. 1. 2021

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeSvátek Křtu Páně

(Končí doba vánoční)
přenášena online
10.00
Za farníky, za živé a zemřelé členy rozšířené rodiny Filipenských, za maminku a tatínka Šancovy a za živou i zemřelou rodinu a za zemřelou Dagmar Antošovou.
PoPondělí 1. týdne v mezidobí18.00Za zaměstnankyni.
ÚtÚterý 1. týdne v mezidobí
StPamátka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve18.00Za dceru.
ČtČtvrtek 1. týdne v mezidobí
Pátek 1. týdne v mezidobí18.00Za Hanu Slámovou.
SoSobota 1. týdne v mezidobí
Ne2. neděle v mezidobípřenášena online
10.00
Za farníky, za komínský farní sbor, 
Za zemřelou maminku a na poděkování za dar života a víry.

Poznámky

Možnost přispět do tříkrálové sbírky na charitu bude v neděli 17.1. 2021 po mši svaté od 11:00 do 11:45.  Pokladničku bude mít připravenou pověřená osoba vzadu 
v kostele na stolku.

V pondělí bude od 19.00 online Večer otázek a odpovědí. Pokud budete chtít, můžete své otázky položit prostřednictvím našich webových stránek.

Ve čtvrtek bude opět možné se sejít online ke Čtení (Bible) na pokračování. Odkaz najdete na webových stránkách farnosti.V souvislosti s 5. stupněm PES jsou bohoslužby ve všední dny v pondělí, středu a pátek v 18.00. Ti, kdo nechávají ten den slavit mešní úmysl, budou mít automaticky rezervovány 2 místa. 
Ostatní, pokud si přejí účastnit se bohoslužby, si musí zarezervovat účast na mši přes web naší farnosti, a to až do počtu 25 osob. Ve vyjímečných případech ti, kdo nemají možnost internetu tak mohou učinit na tel. č. 606 656 826. Nutnost rezervace je striktní, protože jinak nelze zajistit povolený počet osob. Prosím o poctivost v této věci.
Nedělní bohoslužby jsou v 10.00. Budou online přenášeny a přístup na ně budou mít pouze ti, kdo nechávají onu neděli sloužit mešní úmysly, a jejich rodiny.
Svaté přijímání a svátost smíření bude možno přijmout vždy v neděli od 11.00 do 11.45. 
Ve všední dny bude možnost svátosti smíření před mší svatou od 17.30. 
Svaté přijímání bude možno přijmout ve všední dny v 17.50
.