Ohlášky 10. 3. 2019

Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. do 17. března 2019

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne1. neděle postníKomín:
7.00
Za farníky.


Jundrov:
8.30
Za Jarmilu Grünwaldovu.


Komín:
10.00
Za Evu Padrtovou a manžela.
PoPondělí 1. postního týdne18.00Za † Věru Jasanskou a její blízké.
ÚtÚterý 1. postního týdne

StStředa 1. postního týdne
(Výroční den zvolení papeže Františka)
18.00Za Marii Mareškovou.
ČtČtvrtek 1. postního týdne

Pátek 1. postního týdne18.00Za rodinu Jahodovu a Kalabisovu.
SoSobota 1. postního týdne7.00Za živou i zemřelou rodinu.
Ne2. neděle postníKomín:
7.00
Za farníky.


Jundrov:
8.30
Za maminku.


Komín:
10.00
Za Anežku Javůrkovou a bratra.

Poznámky

Ve středu bude mše svatá slavená s dětmi. Jelikož jsem zpovídal v rámci Popeleční středy minulý týden, moje hodina náboženství se konat bude v obvyklém čase.

Svatopostní duchovní obnova se bude konat v sobotu 16. 3. v kostele pod vedením P. Václava Hejče z farnosti Křižanov. Začátek je v 9.30, mše svatá na závěr obnovy začne ve 12 hodin. O přestávkách bude prostor k zahřátí a občerstvení ve farní klubovně. Ve farním sále bude zajištěno hlídání dětí. Zájemce o tuto službu prosíme, aby se přihlásili u Lenky a Toma Daňkových nebo přes formulář na webu naší farnosti. Všechny informace najdete také na plakátku na nástěnce.

V neděli v 15.30 bude v kostele slavena svátost smíření prvokomunikantů.

Dnes v 19.00 se na faře sejde modlitební společenství žen.

V neděli bude v 15.00 v Komíně Křížová cesta.