Ohlášky 10. 4. 2022

Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. do 17. dubna 2022

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeKVĚTNÁ NEDĚLEKomín
7.00
Za farníky.
(žehnání ratolestí)Jundrov
8.30
Za živou a zemřelou rodinu Wurmovu, Putnovu a Trubákovu.
Komín
10.00
Na poděkování Bohu za dar života a víry s prosbou o požehnání, dar zdraví a ochranu Panny Marie.
15.00KŘÍŽOVÁ CESTA
PoPondělí Svatého týdne18.00Za zemřelé rodiče Tesaříkovy.
15.30-18.00
+ po mši do 20.00
Možnost svátosti smíření
ÚtÚterý Svatého týdne
StStředa Svatého týdne18.00Za MUDr. Vilmu Vrbíkovou a živou a zemřelou rodinu.
15.30–18.00 Možnost svátosti smíření
ČtZELENÝ ČTVRTEK
Po mši kostel otevřen do 20:30
18.00Za kněze.
VELKÝ PÁTEK
– den přísného postu
Po obřadech kostel otevřen do 20:30
15.00

18.00
Velkopáteční KŘÍŽOVÁ CESTA

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
BÍLÁ SOBOTA8.00 RANNÍ CHVÁLY.
SoVigilie slavnosti ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ21.00Za živou a zemřelou rodinu Dudovu a Gajdůškovu.
NeSlavnostJundrov
8.30
Za manžela.
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚKomín
10.00
Za farníky.

Poznámky

Dnes si můžete koupit velikonoční květinové dekorace – po mši svaté začínající o půl deváté před kaplí a po mši svaté začínající v deset před kostelem. Výtěžek bude použit pro potřeby farnosti.

Dnes jste také zváni na křížovou cestu v rámci postního farního výletu. Vycházet budeme od kostela v 15 hodin. Pokud by počasí nepřálo, půjdeme do kostela. Současně bude i v kostele bude křížová cesta.

Na Zelený čtvrtek jste zváni do katedrály na Missu chrismatis, při které budou posvěceny liturgické oleje pro udílení svátostí. Začne v 9:00.

Je potřeba, aby v kostele stále někdo byl, během doby, kdy bude možné se přijít modlit k Božímu hrobu. Kdo můžete – zapište se na rozpis na stolku vzadu v kostele.

Příští neděli po mši svaté v deset jste zváni do klubovny na velikonoční agapé. Pokud budete chtít něčím přispět, bude to vítané.