Ohlášky 10. 5. 2020

Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. 5. do 17. 5. 2020

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne5. neděle velikonočnípřenášena:
11.00
Za zemřelého manžela Jana, rodiče Zajíčkovy a Krupičkovy a žijící rodinu, za Marii Barákovou a manžela.
PoPondělí po 5. neděli velikonoční18.00Za zemřelou maminku.
ÚtPamátka sv. Pankráce, muč.
StPamátka Panny Marie Fatimské (Mše svatá s dětmi – příprava na 1. sv.přijímání)18.00Za doktora Ladislava Kozumplíka a duše v očistci.
ČtSvátek sv. Matěje, apoštola
Pátek po 5. neděli velikonoční18.00Za Marii Bendovu a manžela.
SoSvát.sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučed,, hl.patr. Čech8.00Za Marii Bendovu.
Ne6. neděle velikonoční9.00
Pro věřící od
45 let a více
Za zemřelé spolužáky z vysoké školy, za nechtěné, nenarozené děti a jejich rodiče.
přenášena:
11.00
Pro rodiny s dětmi a věřící do 45 let
Za farníky.

Poznámky

Od pondělí budou bohoslužby v Komíně ve všední dny otevřené pro kohokoliv až do 100 účastníků.
V neděli budou dvě mše. První v 9.00 bude otevřená pro věřící od 45 let výše. Druhá bude v 11 hodin a bude pro rodiny s dětmi a věřící do 45 let. Vždy však jen pro max. 100 účastníků.
Bohoslužby v Jundrově prozatím nebudou.
Pozor! Bude otevřen vždy jen boční vchod. Při vstupu do kostela je každý povinen použít dezinfekci rukou buď svoji vlastní, nebo tu, která je trvale k dispozici v kostele u vchodu. Místa, která je možno v lavicích obsadit, jsou označena žlutým čtvercem. Mimo lavice je místo dáno židlemi, které je zakázáno kamkoliv přesouvat. Mimo tato místa není možno pobývat. Toto opatření je dáno kvůli požadavku na dvoumetrové rozestupy. Místa pro rodiny s dětmi jsou rezervována v boční kapli a ve čtyřech předních lavicích. Roušku je třeba sejmout již před přijetím Eucharistie na ruku.

Kostel bude otevřen pro svátost smíření, přijetí svatého přijímání a osobní modlitbu vždy v pondělí a pátek po mši do 19.15 a v neděli od 15.30 do 16.30.

V pondělí bude Večer otázek a odpovědí od 20 hodin opět formou videokonference. Otázky je možno podávat zde až do pondělka do 14. hodiny.

Od této středy bude při středeční večerní mši probíhat vždy příprava dětí k 1. svatému přijímání.