Ohlášky 10. 7. 2022

Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. do 17. července 2022

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne15. neděle v mezidobíJundrov
8.30
Za maminku a živou a zemřelou rodinu.
Komín
10.00
Za farníky.
Za rodiče Žákovy, Řezníkovy, prarodiče a duše v očistci.
PoSvátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy18.00Bohoslužba slova
ÚtÚterý 15. týdne v mezidobí
StStředa 15. týdne v mezidobí18.00Bohoslužba slova
ČtČtvrtek 15. týdne v mezidobí
Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve18.00Bohoslužba slova
SoPanny Marie Karmelské
Ne16. neděle v mezidobíJundrov
8.30
Bohoslužba slova
Komín
10.00
Bohoslužba slova

Poznámky

Příští neděli bude po komínské Bohoslužbě slova svaté otevřena farní knihovna.

Mešní úmysly ze všedních dní a příští neděle bude o. Marcel sloužit na dovolené v příslušných dnech.
O velkých prázdninách nejsou pravidelné úřední hodiny. Pokud bude třeba něco neodkladného vyřídit (pohřeb, svatbu, výpisy z matrik), obraťte se na farní kancelář prostřednictvím e-mailu: farabrnokomin@seznam.cz.
Pro zápis mešních úmyslů využijte e-mail: intence@farnostkomin.cz.

Rovněž bude po dobu prázdnin změna v pořadu bohoslužeb. O prázdninových nedělích budou bohoslužby v Jundrově beze změny v 8.30, v Komíně pouze v 10.00 (7.00 nebude). Mešní úmysly komínských ranních mší svatých budou sloučeny s úmysly v 10.00.