Ohlášky 11. 10. 2020

Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. 10. do 18. 10. 2020

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne28. neděle v mezidobí7.00Za farníky.
8.30Za zemřelou maminku.
10.00Za zemřelé rodiče Josefa a Ludmilu Liškovy.
PoPamátka sv. Radima, biskupaZa živou i zemřelou rodinu.
ÚtÚterý 28. týdne v mezidobí
StPamátka sv. Kalista I., papeže a mučedníkaZa Hedviku Kachlíkovu, manžela a živou rodinu.
ČtPamátka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Památka sv. Markéty Marie Alacoque, pannyZa Rudolfa Sedláře.
SoPamátka sv. Ignáce Antiochij-ského, biskupa a muč.
Ne29. neděle v mezidobíNa úmysl dárce.
Za rodiče Miroslava a Boženu Kalvodovy, prarodiče a duše v očistci.

Poznámky

Pro následujících 14 dní mše sv. nebudou slouženy z důvodu opatření kvůli koronaviru. Potom se uvidí, co dál. Doporučujeme účast na mších online (které můžete najít např. na portálu mseonline.cz, na tv Noe či na rádiu Proglas). Vezměme také na vědomí, že o. biskup udělil pro brněnskou diecézi dispenz od účasti na nedělní mši svaté – všem a do odvolání.