Ohlášky 11. 4. 2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. 4. do 18. 4. 2021

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne2. neděle velikonoční
(Božího milosrdenství)
přenášena online
10.00
Za živou a zemřelou rodinu, za farníky, za rodiče Bohumilu a Jana Pavelkovy a duše v očistci.
PoPondělí po 2. neděli velikonoční18.00Za rodinu Slaměníkovu a Kachlí-kovu.
ÚtÚterý po 2. neděli velikonoční  
StStředa po 2. neděli velikonoční18.00Na poděkování za 48 roků společného života.
ČtČtvrtek po 2. neděli velikonoční  
Pátek po 2. neděli velikonoční18.00Za syny.
SoSobota po 2. neděli velikonoční  
Ne3. neděle velikonočnípřenášena online
10.00
Za farníky,
Na poděkování za dceru,
Na poděkování za přijatá dobrodiní a prosbu o další Boží požehnání pro celou rodinu.

Poznámky

V pondělí v 19.00 jste zváni na online Večer otázek a odpovědí. Tentokrát s hostem, vynikajícím odborníkem z oboru psychologie manželství, PhDr. Josefem Zemanem. Otázky můžete pokládat prostřednictvím farního webu nebo přímo během online setkání.

Ve čtvrtek v 20.30 bude opět sejít online ke Čtení (Bible) na pokračování. Odkaz najdete na webových stránkách farnosti.