Ohlášky 11. 8. 2019

Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. 8. do 18. 8. 2019

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeSvátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka –Komín:
7.00
Za farníky.
patrocinium farnostiJundrov:
8.30
Za zemř. rodiče a zemř. manžela.
Komín:
10.00
Za Josefa Řepu, Vavřince Kachlíka, manželku a duše v očistci.
Komín:
14.30
Te Deum a svátostné požehnání
PoPamátka sv. Jany Františky de Chantal18.00Za zemř. Rudolfa a Annu Blažkovy a rodinu.
ÚtÚterý 19. týdne v mezidobí
StPamátka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka18.00Za poděkování za 55 let společného života.
ČtSlavnost Nanebevzetí Panny Marie18.00Na daný úmysl.
Památka sv. Štěpána Uherského18.00Za Milana Sedláka a rodinu.
SoSobota 19. týdne v mezidobí7.00Za uzdravení.
Ne20. neděle v mezidobíKomín:
7.00
Za farníky.
Jundrov:
8.30
Za Milušku Hájkovou a Ondřeje Kadlece.
Komín:
10.00
Za zemř. manžele Oldřicha, rodinu Kroupovu a živou rodinu Panských.

Poznámky

V sobotu ve 12.00 si v našem kostele udělí svátost manželství tito snoubenci:

Jan Havlásek, nar. 08. 01. 1990 v Brně, bytem Opálkova 6, Brno-Bystrc, svobodný, římskokatolík a
Hana Ondrová, nar. 01. 02. 1987 ve Vítkově, bytem Absolónova 4, svobodná, římskokatolička.