Ohlášky 11. 9. 2022

Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. do 18. září 2022

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne24. neděle v mezidobíKomín
7.00
Za farníky.
Jundrov
8.30
Za syny a živou a zemřelou rodinu.
Komín
10.00
Za manžele Marii a Ladislava Šumberovy.
PoPamátka Jména Panny Marie18.00Za manželku Marii a živé členy rodiny a dar víry.
ÚtPamátka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
StSvátek Povýšení svatého kříže17.00TICHÁ ADORACE ZA MÍR
18.00Za manžele Leflíkovy.
ČtPamátka Panny Marie Bolestné
Památka sv. Ludmily, mučednice13.00Pohřeb: Marie Lázničková
18.00Za syny, jejich rodiče a prarodiče.
SoPamátka sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků8.00Mše za Boží milosrdenství s prosbou o ukončení válek a obrácení lidských srdcí k Bohu.
Ne25. neděle v mezidobíKomín
7.00
Za farníky.
Jundrov
8.30
Za rodinu Vojákovu a Dvořákovu.
Komín
10.00
Za zemřelého Jana Chaloupku a živou rodinu.

Poznámky

Kdo byste měli zájem o službu lektora, přijďte, prosíme, na informační schůzku v pondělí v 19 hodin do farního sálu.

Ve čtvrtek na faře v 19 hodin se sejde skupinka křesťanské meditace.

Rozvrh vyučování náboženství je na nástěnce a na webu naší farnosti. 
Přihlášky, prosíme, podávejte mailem nebo papírově katechetkám nebo do pošt. schránky na faru. 
Děti které chodí do 1. a 2. tř. na ZŠ Pastviny přihlašujte přes školní web jako do kroužků. Přihlášky dětí 1. a 2. tř., které nechodí na ZŠ Pastviny, předejte katechetce nebo vhoďte do pošt. schránky na faře.
Pro letošní prvokomunikanty je Katechetickým centrem připravena akce „Den na Petrově“ – plakátek je na nástěnce nebo ho najdete na webu biskupství. Můžete děti přihlašovat u paní katechetky Jarky Novákové. Bližší info na plakátku v nástěnce před kostelem. 

Příští neděli jste zváni po obou komínských mších do farní knihovny.