Ohlášky 12. 1. 2020

Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. 1. do 19. 1. 2019

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeSvátek Křtu PáněKomín:
7.00
Za farníky.
  Jundrov:
8.30
Za živou a zemřelou rodinu Pivoňkovu a duše v očistci.
  Komín:
10.00
Za syny, jejich rodiče a sestru s rodinou.
PoPamátka sv. Hilaria, biskupa a uč. Církve18.00Za zemřelou Ilonu Klusákovu a její příbuzné.
ÚtÚterý 1. týdne v mezidobí  
StStředa 1. týdne v mezidobí18.00Za pana Miroslava a paní Růženu Kachlíkovy.
ČtČtvrtek 1. týdne v mezidobí  
Pátek 1. týdne v mezidobí18.00Za zemřelého Josefa Skalského. (Zádušní mše)
SoPamátka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů7.00Mešní úmysl volný
Ne2. neděle v mezidobíKomín:
7.00
Za živ. a zemř. rodinu Šenkovu, Bartošovu, Kopřivovu a Věru Gotvaldovou, díky za přijatá B. dobrodiní a prosba o B. pomoc v těžké nemoci.
  Jundrov:
8.30
Za farníky.
  Komín:
10.00
Za zemřelou maminku.

Poznámky

Dnes jste zváni na koncert hudebního souboru Cappella Polyphonica Salesiana. Zazní, kromě jiného, Česká mše půlnoční od Jakuba Jana Ryby. Koncert začne v 18.00, v kostele. Vstupné dobrovolné.

V pondělí zveme na Večer otázek – od 19 hod. v klubovně; Otázky, jak bylo zmíněno, můžete pokládat anonymně do krabičky v Komíně nebo v Jundrově, případně pomocí odkazu na webu farnosti, nebo onymě na místě.

Ve čtvrtek bude setkání křesťanské meditace.

Příští neděli bude modlitební setkání žen ve farním sále od 19 hod.

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.