Ohlášky 12. 5. 2019

Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. 5. do 19. 5. 2019

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne4. neděle velikonočníKomín:
7.00
Za farníky.

(Světový den modliteb za povolání
k duchovnímu stavu)
Jundrov:
8.30
Za rodiče.


Komín:
10.00
Za zemřelou maminku, na poděkování za vyslyšení proseb a za dar uzdravení.


Komín:
18.00
MÁJOVÁ POBOŽNOST
PoPamátka Panny Marie Fatimské18.00Za Marii Bendovou.
ÚtSvátek sv. Matěje, apoštola

StStředa 4. velikonočního týdne18.00Za Marii Barákovou a Anežku Javůrkovou.
ČtSvátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a muč., hlavního patrona Čech
Pátek 4. velikonočního týdne18.00Za zemř. syna Radoslava a rodiče Kouřilovy.
SoSobota 4. velikonočního týdne7.00Za zemřelé spolužáky z vysoké školy.
Ne5. neděle velikonočníKomín:
7.00
Za farníky.


Jundrov:
8.30
Za všechny příbuzné, kteří nežijí jako věřící katolíci.


Komín:
10.00
Za Milana Sedlinského, rodinu Sedlinskou, Peštukovu a Hájkovu.


Komín:
18.00
MÁJOVÁ POBOŽNOST

Poznámky

Příští neděli se bude konat po mši svaté v 10 hodin farní výlet. Zváni jsou všichni a nejvíce rodiny s dětmi.

Příští neděli bude také sbírka na Charitu.