Ohlášky 12. 9. 2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. 9. do 19. 9. 2021

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne24. neděle v mezidobíKomín
7.00
Za farníky.
Jundrov
8.30
Za farníky.
Komín
10.00
Za Vítězslava Žůrka a živou i zemřelou rodinu.
PoPamátka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve18.00Za Miloše Potůčka a živou i zemřelou rodinu.
ÚtSvátek Povýšení svatého kříže
StPamátka Panny Marie Bolestné18.00Za duše v očistci, za nenarozené a zemřelé nepokřtěné děti.
ČtPamátka sv. Ludmily, mučednice
Památka sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků18.00Za Marii Bendovou a manžela.
SoSobotní památka Panny Marie8.00Za Ludmilu Jirátkovou, manžela a děti.
Ne25. neděle v mezidobíKomín
7.00
Za farníky.
Jundrov
8.30
(Mešní úmysl volný)
Komín
10.00
Na daný úmysl.

Poznámky

Ve středu bude mše svatá slavená s dětmi, po ní jste zváni na farní táborák. (Špekáčky s sebou a pokud budete chtít vzít sebou i něco na zub pro ostatní, bude to vítáno.)

Ve čtvrtek bude setkání skupinky křesťanské meditace, na faře v 19 hodin.