Ohlášky 13. 3. 2022

Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. do 20. března 2022

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne2. neděle postníKomín
7.00
Za farníky.
Jundrov
8.30
Za zemřelého manžela, dvoje rodiče a živou rodinu.
Komín
10.00
Za Evu Padrtovou a manžela.
15.00KŘÍŽOVÁ CESTA
PoPondělí po 2. neděli postní18.00Za živou a zemřelou rodinu Vaškovu.
ÚtÚterý po 2. neděli postní
StStředa po 2. neděli postní18.00Za Anežku Javůrkovou a bratra.
ČtČtvrtek po 2. neděli postní
Pátek po 2. neděli postní18.00Za Annu Kvizdovou a celou zemřelou rodinu.
SoSlavnost Svatého Josefa, snoubence Panny Marie
– doporučený svátek
8.00Mše k Božímu Milosrdenství s prosbou o obrácení lidských srdcí k Bohu, za odvrácení pohrom nemocí a válek.
Ne3. neděle postníKomín
7.00
Za farníky.
Jundrov
8.30
Za zemřelou rodinu Kratochvílovu a Vyzinovu.
Komín
10.00
Za Josefa Řepu, tatínka a duše v očistci.
15.00KŘÍŽOVÁ CESTA

Poznámky

V pondělí od 19 hodin jste zváni na Liturgický večer. Na farním webu najdete odkaz, skze nějž se můžete připojit, nebo se můžete zúčastnit fyzicky. Otázky pokládejte přes web.

Ve čtvrtek se sejde skupinka křesťanské meditace, na faře od 19 hodin. 

Tento pátek bude při večerní mši možnost přijmout svátost nemocných. Podmínkou je pokročilé stáří nebo nevyléčitelná nemoc.
Příští neděli bude v kostele od 19 hodin adorace. Budeme se modlit za Ukrajinu, mír na Ukrajině a na světě. Zván je kdokoliv, kdo bude chtít přijít.

V sobotu 26. 3. proběhne v naší farnosti postní duchovní obnova. Začne v 9.00 v kostele a skončí tamtéž mší svatou od 11.30 (namísto ranní mše svaté). Obnovou na téma Podobenství o milosrdném otci – naše identita milovaných dětí nás provede P. Jiří Bůžek. Počítá se i s možností svátostí smíření o druhé přestávce.

Pro možnost půjčit si knihy a vrátit je do farní knihovny častěji, bude pro Vás knihovna otevřena dvakrát měsíčně – nejblíže příští neděli po obou komínských mších svatých.