Ohlášky 14. 4. 2019

Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. 4. do 21. 4. 2019

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeKVĚTNÁ NEDĚLEKomín:
7.00
Za farníky.
Jundrov:
8.30
Za Boží povolání a jejich celoživotní stálost pro vnoučata.
Komín:
10.00
Za Bohumilu a Jana Pavelkovy a duše v očistci.
PoPondělí Svatého týdneod 15.30:
18.00
do 20.00
Svátost smíření (Budou k dispozici dva zpovědníci.)
Za Vilmu Vrbíkovou a živou i zemř. rodinu.
Svátost smíření (Budou k dispozici dva zpovědníci.)
ÚtÚterý Svatého týdne
StStředa Svatého týdne15.30-18.00
18.00
Svátost smíření
Za Miroslava Kachlíka a manželku.
ČtZELENÝ ČTVRTEK
(Mše svatá na památku Večeře Páně)
18.00Za farníky, za kněze a za nová kněžská povolání.
(po mši svaté možnost adorace v Getsemanech do 20.00)
VELKÝ PÁTEK15.00
18.00
KŘÍŽOVÁ CESTA
VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
(Po obřadech možnost adorace u Božího hrobu do 20.00)
SoBÍLÁ SOBOTA8.00Ranní chvály
Velikonoční vigilie21.00Za Františka a Marii Putnovy.
Za rodinu Markovu.
NeSLAVNOSTJundrov:
8.30
Na poděkování za 50 let společného života.
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚKomín:
10.00
Za rodinu Mojžíšovu, Gregorovu a Wieckovu.

Poznámky

Na Zelený čtvrtek bude v katedrále Missa chrismatis. Vřele se doporučuje zúčastnit se.

Dnes bude v 15.00 Křížová cesta rodin. Prosíme rodiny o příchod v 14.50 do sakristie.

Nácviky velikonočních liturgií pro ministranty budou ve čtvrtek a v pátek od 17.00 a na Bílou sobotu od 18.00.

Příští neděli na Boží Hod velikonoční jste všichni zváni po mši svaté v 10 hodin do farní klubovny na velikonoční agapé. Pokrmy a pochutiny je možno přinést do klubovny na Bílou sobotu mezi 16.–17. hodinou.

Dnes v 19.00 se na faře sejde Modlitební společenství žen.

Vzadu na stolu je rozpis adorátorů u Božího hrobu na Bílou sobotu. Prosím, zapište se a věnujte tak část svého času vděčné modlitbě a adoraci… Je třeba, aby v kostele stále někdo byl…

Zpovědní služby ke slavení předvelikonoční svátosti smíření využijte zejm. v pondělí, kdy budeme zpovídat dva. Ve středu, prosím, už jen v „nouzových“ případech.

Na dalším Večeru chval se potkáme v úterý 30. 4. v 19 hodin opět v klubovně.
Ohlašovaný Koncert Oboroh se uskuteční v sobotu 11. 5. v 17 hodin.