Ohlášky 14. 6. 2020

Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. 6. do 21. 6. 2020

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeSLAVNOST TĚLA
A KRVE PÁNĚ
9.00
Pro věřící od
45 let a více
Za zemřelou maminku a tatínka Procházkovy a bratra Toníka, za syny, jejich rodiče, prarodiče a sestru s rodinou.
přenášena: 11.00
Pro rodiny s dětmi a věřící do 45 let
Za farníky.
PoPamátka sv. Víta, mučedníka18.00Za živou a zemřelou rodinu Staňkovu a Joklovu.
ÚtÚterý 11. týdne v mezidobí
StStředa 11. týdne v mezidobí
(Mše svatá s dětmi)
18.00Za Aloise Prušvice, rodiče a sestru.
ČtČtvrtek 11. týdne v mezidobí
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova18.00Za děti.
SoPamátka Neposkvrněného Srdce Panny Marie8.00Na daný úmysl.
15.30První svátost smíření dětí.
Ne12. neděle v mezidobí9.00
Pro věřící od
45 let a více
Za rodiče a prarodiče, za Annu Kvizdovou a celou zemřelou rodinu.
(1. sv. Přijímání dětí)11.00
Pro rodiny s dětmi a věřící do 45 let
Za farníky.

Poznámky

Pozor! Bude otevřen vždy jen boční vchod. Při vstupu do kostela je každý povinen použít dezinfekci rukou buď svoji vlastní, nebo tu, která je trvale k dispozici za vchodem do kostela. Místa, která je možno v lavicích obsadit, jsou označena žlutým čtvercem. Mimo lavice je místo dáno židlemi, které je zakázáno kamkoliv přesouvat. Mimo tato místa není možno pobývat. Toto opatření je dáno kvůli požadavku na dvoumetrové rozestupy. Místa pro rodiny s dětmi jsou rezervována v boční kapli a ve čtyřech předních lavicích. Roušku je třeba sejmout již před přijetím Eucharistie.

Kostel je otevřen pro sv. smíření a osobní modlitbu vždy v pondělí a v pátek po mši do 19.15 a v neděli od 15.30 do 16.30.

Ve středu bude při večerní mši probíhat poslední příprava dětí k 1. svatému přijímání (které bude tuto neděli). V sobotu děti přistoupí v 15.30 ke svojí 1. sv. smíření. Vřele doporučuji, aby se k přijetí této svátosti připojili i jejich rodiče. K dispozici budou dva zpovědníci (o. Marcel a o. Václav Slouk). Zpovídat se bude v boční kapli a v zákristii.

Příští neděli bude na faře v 19.00 modlitební setkání žen.