Ohlášky 14. 8. 2022

Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. do 21. srpna 2022

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeSlavnost sv. Vavřince, jáhna a mučedníka, patrona naší farnostiJundrov
8.30
Za farníky.
(poutní a hodová mše sv.)Komín
10.00
Za Josefa Řepu, Vavřince Kachlíka, manželku a duše v očistci.
Za pana Milana Sedláka a živou rodinu.
14.30Te Deum a svátostné požehnání
PoSlavnost Nanebevzetí Panny Marie
– doporučený svátek
18.00Na smíření urážek Panny Marie a na její úmysly; na ochranu rodiny a přátel a na poděkování za 2 roky manželství a nový život.
ÚtÚterý 20. týdne v mezidobí
StStředa 20. týdne v mezidobí18.00Za obrácení manžela.
ČtČtvrtek 20. týdne v mezidobí
Pátek 20. týdne v mezidobí18.00Za Jana Vykydala. (zádušní mše)
SoPamátka sv. Bernarda, opata a učitele církve8.00Mše za Boží milosrdenství s prosbou o ukončení válek a obrácení lidských srdcí k Bohu.
Ne21. neděle v mezidobíJundrov
8.30
Za farníky.
Komín
10.00
Za Štěpána Kučeru a živou i zemřelou rodinu.
Za manžela, syny a vnuky.

Poznámky

Příští neděli bude otevřena farní knihovna.