Ohlášky 15. 5. 2022

Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. do 22. května 2022

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne5. neděle velikonočníKomín
7.00
Za farníky.
Jundrov
8.30
Za Žofii Salusovou a Žofii Dížkovou.
Komín
10.00
Za zemřelou rodinu Potůčkovu a Celavovu.
18.00Májová pobožnost
PoSvátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hl. Patrona Čech18.00Za přátele a na poděkování za vše.
ÚtÚterý po 5. neděli velikonoční
StStředa po 5. neděli velikonoční18.00Za Marii Barákovou.
ČtČtvrtek po 5. neděli velikonoční
Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze18.00Na úmysl dárce.
SoSvátek Výročí posvěcení brněnské katedrály8.00Mše k Božímu milosrdenství s prosbou o obrácení lidských srdcí k Bohu, za odvrácení pohrom válek a nemocí.
Ne6. neděle velikonočníKomín
7.00
Za farníky.
Jundrov
8.30
Za živou a zemřelou rodinu Zavřelovu a Minksovu.
Komín
10.00
Za Milana Sedlinského, rodinu Sedlinskou, Peštukovu a Hájkovu a duše v očistci.
18.00Májová pobožnost

Poznámky

Modlitební společenství žen se sejde na faře v neděli 22. 5. 

Příští neděli bude sbírka na financování kněžského semináře v Olomouci.

Dnes je otevřena farní knihovna po mších sv. v sedm a v deset.

Ve čtvrtek jste zváni ke Čtení Písma na pokračování, na faře od 19 hodin.

V sobotu 4. 6. bude před ZŠ Pastviny den dětí pořádaný MČ Brno-Komín. My – jako farnost – jsme zváni se přidat k tvorbě programu. Jste-li ochotni pomoci na místě nebo máte-li nápad na úkol, činnost, která by dětem nějakým způsobem představila to, čím jsme, přihlaste se, prosíme, mailem na lencza15@seznam.cz nebo osobně u Lenky Daňkové.