Ohlášky 15. 8. 2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. 8. do 22. 8. 2021

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeSlavnost NANEBEVZETÍKomín
7.00
Za farníky.
PANNY MARIEJundrov
8.30
Za zemř. Milenu Strnadovou.
Komín
10.00
Za Milana Sedláka a živou rodinu.
PoPamátka sv. Štěpána Uherského18.00Za živou a zemřelou rodinu.
ÚtÚterý 20. týdne v mezidobí
StStředa 20. týdne v mezidobí18.00Na poděkování za 80 let života manžela.
ČtČtvrtek 20. týdne v mezidobí
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve18.00Za zemřelou rodinu Skalských.
SoPamátka sv. Pia X., papeže8.00Za Bohuslava Jirátko.
Ne21. neděle v mezidobíJundrov
8.30
Za farníky.
Komín
10.00
Za bratra, Marii Mikuláškovou 
A Miladu Matlachovou.

Poznámky

Příští neděli bude v Komíně máme svatá pouze v 10.00 z důvodu dovolené faráře.