Ohlášky 15. 9. 2019

Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. 9. do 22. 9. 2019

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne24. neděle v mezidobíKomín:
7.00
Za rodinu Heisovu.
Jundrov:
8.30
Za rodinu Putnovu, Vermovu a Trubákovu.
Komín:
10.00
Za farníky.
PoPamátka sv. Ludmily, mučednice18.00Za Ludmilu Jirátkovou, manžela a děti.
ÚtÚterý 24. týdne v mezidobí
StStředa 24. týdne v mezidobí18.00Za Marii Bendovu a manžela.
ČtPamátka sv. Januária, biskupa amučedníka
Památka sv. Ondřeje Kim TaeGona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků18.00Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
SoSvátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty7.00Za rodinu Chvalinovu a Malých.
Ne25. neděle v mezidobíKomín:
7.00
Za zemřelou Marii Hovadíkovou, manžela a živou a zemřelou rodinu.
Jundrov:
8.30
Za farníky.
Komín:
10.00
Za živou a zemřelou rodinu Jiříkovu a Chvostkovu.

Poznámky

Na příští neděli je vyhlášena sbírka na podporu kněží a diecéze PULS.

Ve středu bude na radnici MČ Brno-Komín od 19 hod. vernisáž výstavy fotografií z naší farnosti s názvem „Rok ve farnosti“. Všichni jste srdečně zváni.

Zveme Vás na přednášku katolického kněze a biologa Jiřího Bůžka o ekologické encyklice Laudato Si‘, která se bude konat v sobotu 21. září v 18 hodin ve farní klubovně. Na začátku proběhne krátké seznámení s textem a pak bude následovat diskuze o našich možnostech.