Ohlášky 16. 1. 2022

Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. do 23. ledna 2022

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne2. neděle v mezidobíKomín
7.00
Za farníky.
Jundrov
8.30
Za živé a zemřelé přátele a kamarády.
Komín
10.00
Za  zemřelou maminku.
PoPamátka sv. Antonína, opataKomín
18.00
Za Věru Lorencovou a Marii Kotršalovou.
ÚtPamátka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
StStředa 2. týdne v mezidobíJundrov
18.00
Za zemřelé rodiče, bratra a živou rodinu.
ČtČtvrtek 2. týdne v mezidobí
Památka sv. Anežky, panny a mučedniceJundrov
18.00
Za Aničku.
SoPamátka sv. Vincence, jáhna a mučedníkaJundrov
8.00
Mše k Božímu Milosrdenství s prosbou o obrácení lidských srdcí k Bohu a za ukončení pandemie.
Ne3. neděle v mezidobíJundrov
7.00
Za farníky.
Jundrov
8.30
Za zemřelé rodiče a zemřelou rodinu Tlustých.
Jundrov
10.00
Za dar uzdravení.

Poznámky

Dnes bude před kostelem po mši svaté, která začíná v sedm a v deset, možné přispět na Tříkrálovou sbírku.
Dnes se také na faře od 19 hodin sejde skupinka žen, která se připojila k synodálnímu procesu. Zvány jsou i ty z vás, které jste minule nemohly přijít.

V pondělí po mši budeme muset kvůli malování odnést co odnést půjde a zakrýt věci, které nebudeme schopni přesunout.
Stavba lešení a malířské práce začnou ve středu. Předpokládáme, že potrvají přibližně měsíc. Z toho důvodu budou od středy mše svaté slouženy pouze v jundrovské kapli, ve stejných dnech a hodinách, jako bývají v Komíně.

Skupinka křesťanské meditace se sejde ve čvrtek v 19 hodin na faře.

Příští pondělí, 24. 1., bude Liturgický večer, otázky můžete pokládat prostřednictvím farního webu, nebo napsat na papír a vložit do krabičky v kapli. Vybereme je příští neděli po mši svaté.

Ke svatým mším v Jundrově

Nedělní mši svatou v 10.00 v Jundrově budeme živě streamovat, bude možné si ji pustit na farním webu a Facebooku, jako tomu bylo v zimě a na jaře minulého roku.

Stále platí dispens od účasti na nedělní mši svaté, není tedy nutné být přítomen osobně.

Pro ty, kdo by chtěli být přítomni v Jundrově a jít ke svatému přijímání, ale bojí se, že se nevejdou dovnitř,nechtějí se mačkat nebo mají malé děti, které by nevydržely na jednom místě, budeme zvuk ze mše svaté v 10 hodin přenášet ven před kapli. 

Je třeba počítat se zimním počasím a teple se obléct.

Ty z vás, kteří máte možnost přepravy, prosím, pokuste se – z důvodu omezených kapacitních možností jundrovské kaple – zajet na mši svatou do okolních kostelů, nebo ve vnitřním městě.