Ohlášky 16. 5. 2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. 5. do 23. 5. 2021

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeSLAVNOST  Jundrov
8.30
Za zemřelé spolužáky.
 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚKomín
přenášena online
10.00
Za farníky,
za Hedviku Juřenovou a živou i zemřelou rodinu.
  18.00MÁJOVÁ POBOŽNOST
PoPondělí po 7. neděli velikonoční18.00Za pana Zdeňka Kolaříka.
ÚtÚterý po 7. neděli velikonoční   
StStředa po 7. neděli velikonoční18.00Na daný úmysl.
ČtPamátka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze  
Svátek Výročí posvěcení katedrály18.00Za dar zdraví.
SoPamátka sv. Rity z Cascie, řeholnice8.00Za rodinu Grünwaldovu a Šenkýřovu
NeSlavnost SESLÁNÍJundrov
8.30
Za živé a zemřelé členy rozšířené rodiny Filipenských.
 DUCHA SVATÉHOKomín
10.00
Za farníky.
  18.00MÁJOVÁ POBOŽNOST

Poznámky

Příští neděli bude sbírka na Charitu.

Ve čtvrtek v 20.30 bude možné se opět sejít online ke Čtení (Bible) na pokračování. Odkaz najdete na webových stránkách farnosti.