Ohlášky 16. 6. 2019

Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. 6. do 23. 6. 2019

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeSlavnostKomín:
7.00
Za manžela a rodiče.
NejsvětějšíJundrov:
8.30
Za zemř. manžele Staňkovy, Krejčovy a Kroupovy.
TrojiceKomín:
10.00
Za farníky.
PoPondělí 11. týdne v mezidobí18.00Na úmysl dárce.
ÚtÚterý 11. týdne v mezidobí
StPamátka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa18.00Za Aloise Prušvice – sestru a rodiče.
ČtSlavnost Těla a krve Páně18.00
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka18.00Za Marii Bartákovu a manžela.
SoPam. sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků7.00Za maminku.
Ne12. neděle v mezidobíKomín:
7.00
Za farníky.
Jundrov:
8.30
Za Veroniku Sládkovou, prarodiče Sládkovy a Davidovy.
Komín:
10.00
Za Jana Kachlíka, manželku a sestry.

Poznámky

Dnes od 17 hod. proběhne na faře neformální posezení pro všechny ženy.

Zveme všechny děti, aby si příští neděli 23. 6. přinesly misálky, do kterých si během roku lepily obrázky. Čeká je malá odměna. Nevadí, pokud jim některé chybí.

Příští neděli bude sbírka na bohoslovce.

Svatební ohlášky:
Dne 29. 6. 2019 si v našem kostele udělí svátost manželství tito snoubenci:
Mgr. Pavel Kachlík, bytem Brno-Jundrov, Sosnová 15, svobodný, římskokatolík a
Mgr. Markéta Vítková, bytem tamtéž, svobodná římskokatolička.