Ohlášky 16. 8. 2020

Pořad bohoslužeb v týdn od 16. 8. do 23. 8. 2020

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne20. neděle v mezidobí7.00Za Drahomíra Čecha a živou a zemřelou rodinu Gelnarovou a Čechovou a duše v očitci.
8.30Za farníky.
10.00Za zemřelého manžela Oldřicha, rodinu Kroupovu a živou rodinu Panských.
PoPondělí 20. týdne v mezidobí18.00Za živou a zemřelou rodinu.
ÚtÚterý 20. týdne v mezidobí
StStředa 20. týdne v mezidobí
ČtPamátka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Památka sv. Pia X., papeže18.00Za Cyrilu Vackovou.
SoPamátka Panny Marie Královny12.30Svatba: Jan Konečný a Markéta Poláková
Ne21. neděle v mezidobí7.00Za farníky.
8.30Za Ondřeje Kadlece a Milušku Hájkovou.
10.00Za Štěpána Kučeru a živou a zemřelou rodinu.

Poznámky

V úterý 25. 8. bude v klubovně od 19 hodin Večer chval.