Ohlášky 17. 1. 2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. 1. do 24. 1. 2021

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne2. neděle v mezidobípřenášena online
10.00
Za farníky, za farní sbor, za zemřelou maminku a na poděkování za dar života a víry.
PoPamátka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů18.00Za zdraví a svaté požehnání pro vnoučata a jejich rodiče.
ÚtÚterý 2. týdne v mezidobí
StPamátka sv. Fabiána, papeže, a sv. Šebestiána, mučedníků18.00Za syny.
ČtPamátka sv. Anežky, panny a mučednice
Památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka18.00Za zemřelého Jana Dvořáka a rodiče Filipovy, Dvořákovy a živou rodinu.
SoSobotní památka Panny Marie
Ne3. neděle v mezidobípřenášena online
10.00
Za farníky,
Na poděkování za dar manželství.

Poznámky

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.

Možnost přispět do tříkrálové sbírky na charitu bude dnes, 17.1. 2021 po mši svaté od 11:00 do 11:45. Pokladničku bude mít připravenou pověřená osoba vzadu v kostele na stolku.

V souvislosti s 5. stupněm PES jsou bohoslužby ve všední dny v pondělí, středu a pátek v 18.00. Ti, kdo nechávají ten den slavit mešní úmysl, budou mít automaticky rezervovány 2 místa.
Ostatní, pokud si přejí účastnit se bohoslužby, si musí zarezervovat účast na mši přes web naší farnosti, a to až do počtu 25 osob. Ve vyjímečných případech ti, kdo nemají možnost internetu tak mohou učinit na tel. č. 606 656 826. Nutnost rezervace je striktní, protože jinak nelze zajistit povolený počet osob. Prosím o poctivost v této věci.
Nedělní bohoslužby jsou v 10.00. Budou online přenášeny a přístup na ně budou mít pouze ti, kdo nechávají onu neděli sloužit mešní úmysly, a jejich rodiny.
Svaté přijímání a svátost smíření bude možno přijmout vždy v neděli od 11.00 do 11.45.
Ve všední dny bude možnost svátosti smíření před mší svatou od 17.30.
Svaté přijímání bude možno přijmout ve všední dny v 17.50.