Ohlášky 17. 10. 2021

POřad bohoslužeb v týdnu od 17. 10. do 24. 10. 2021

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne29. neděle v mezidobíKomín
7.00
Za uzdravení lidských srdcí a sjednocení se Srdcem Ježíšovým a za kněze.
 Jundrov
8.30
Za farníky.
  Komín
10.00
Za manžele Starých a příbuzné z obojí strany.
PoSvátek sv. Lukáše, evangelisty18.00Za zemřelou Vlastu Dvořákovou a její rodiče.
ÚtÚterý 29. týdne v mezidobí  
StStředa 29. týdne v mezidobí18.00Za dceru.
ČtČtvrtek 29. týdne v mezidobí  
Památka sv. Jana Pavla II., papeže18.00Za Aloise Prušvice a celou zemřelou rodinu.
SoPamátka sv. Jana Kapistránského, kněze8.00Za přátele, na jejich úmysly a za všechny jejich milé.
Ne30. neděle v mezidobíKomín
7.00
Za farníky.
  Jundrov
8.30
Za Aničku a celou rodinu.
  Komín
10.00
Za spásu duše zemřelého manžela Josefa, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci.

Poznámky

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie (ze dne 11. 1. 2020) mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.

Dnes bude farní drakiáda. S sebou draka, teplé oblečení a dobrou náladu. Od kostela vyrazíme v 15 hodin.

Příští neděli bude sbírka na misie.