Ohlášky 17. 11. 2019

Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. 11. do 24. 11. 2019

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne33. neděle v mezidobíKomín:
7.00
Za farníky.
  Jundrov:
8.30
Za Veroniku Sládkovou, prarodiče Sládkovy a Davidovy.
  Komín:
10.00
Za Evu Padrtovou.
PoPamátka Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla11.00Pohřeb:  Miluše Staňková
 18.00Za milosti a celou rodinu.
ÚtÚterý 33. týdne v mezidobí  
StStředa 33. týdne v mezidobí18.00Za zemřelého Vojtěcha Vůjtu.
ČtPamátka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě  
Památka sv. Cecilie, panny a mučednice18.00Za živou a zemřelou rodinu Komínkovu a Nesvalovu.
SoPamátka sv. Klementa I., biskupa a mučedníka7.00Za Jana Turka.
NeSlavnostKomín:
7.00
Za farníky.
 Ježíše Krista KráleJundrov:
8.30
Za manžela a rodiče.
  Komín:
10.00
Za zemřelého Bohuslava Štourače a zemřelou rodinu.

Poznámky

Dnes bude modlitební společenství žen – od 19 hodin ve farním sále.

Filmový klub se sejde v sobotu (23. 11.) ve farním sále v 17.00 hod., u hlubokého psychologického dramatu Dobrý Will Hunting.

Příští neděli (tj. 24. 11.) půjdeme na farní výlet, a to přes oboru do Kohoutovic. Oběd s sebou, od kostela vyrazíme v 11 hodin.