Ohlášky 17. 4. 2022

Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. do 24. dubna 2022

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeSlavnostJundrov
8.30
Za manžela.
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚKomín
10.00
Za farníky.
PoPondělí v oktávu velikonočnímJundrov
8.30
Na daný úmysl.
Komín
10.00
Za pana Miroslava Kachlíka a manželku.
ÚtÚterý v oktávu velikonočním
StStředa v oktávu velikonočním18.00Za zemřelé rodiče a syna Jirku.
ČtČtvrtek v oktávu velikonočním
Pátek v oktávu velikonočním18.00Za dar zdraví pro Terezii a Sebastiana.
SoSobota v oktávu velikonočním8.00Mše k Božímu milosrdenství s prosbou o obrácení lidských srdcí k Bohu, za odvrácení pohrom nemocí a válek.
Ne2. neděle velikonočníKomín
7.00
Za upevnění víry syna, dcery a její rodiny.
(Neděle Božího milosrdenství)Jundrov
8.30
Za Marii Pleskou, manžela a syna Mílu.
Komín
10.00
Za farníky.

Poznámky

Dnes jste zváni po mši svaté v deset na slavnostní agapé v radosti z velikého Božího díla naší spásy.

Ve čtvrtek bude pokračovat Čtení Písma, na faře i online, od 19 hodin.

Příští pondělí (25. 4.) bude Večer o liturgii, otázky můžete pokládat na webu nebo papírově do krabičky v kostele či kapli.

Jste srdečně zváni na koncert písničkáře Jiřího Smrže ve farním sále v úterý 26. 4. od 19 hodin. Více informací na farním webu a facebooku. Večer chval z toho důvodu bude odložen.

Na základě synodálního procesu a dalších debat bychom se jako farnost chtěli více otevřít světu, nebýt jen „uzavřeným klubem“. Symbolem této snahy budou dveře kostela otevřené během mší pokud možno dokořán. Tyto naše snahy zahájíme v neděli 1. 5. po 10. mši svaté. Před kostelem bude nachystané občerstvení pro farníky i kolemjdoucí, fotografie z akcí farnosti a přehled, co vše se ve farnosti děje.  Po mši též bude možnost zúčastnit se komentované prohlídky kostela nebo interaktivní rodinné hry o ceny. Před kostelem bude zajištěn program pro malé děti. Pokud někoho z vás oslovuje tato myšlenka a rádi byste se zapojili, je možno napéct slané či sladké dobroty a donést je přede mší do klubovny. Nebo pokud byste chtěli být zapojeni do organizace či realizace, přijďte po mši svaté do sakristie.