Ohlášky 17. 5. 2020

Pořad bohoslužeb od 17. 5. do 24. 5. 2020

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne6. neděle velikonoční9.00
Pro věřící od
45 let a více
Za zemřelé spolužáky z vysoké školy, za nechtěné, nenarozené děti a jejich rodiče.
11.00
Pro rodiny s dětmi a věřící do 45 let

přenášena
Za farníky.
PoPamátka sv. Jana I., papeže a mučedníka18.00Za zemřelého Jiřího Kříže a jeho živou a zemřelou rodinu.
ÚtÚterý po 6. neděli velikonoční
StPamátka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze18.00Za zemřelého Karla Hledíka, manželku Annu a jejich děti.
ČtSvátek Výročí posvěcení katedrály
Pátek po 6. neděli velikonoční18.00Za živou i zemřelou rodinu Asmusovu, Knapovu a Mikešovu.
SoSobota po 6. neděli velikonoční8.00Za Marii Bartákovou.
NeSlavnost9.00
Pro věřící od
45 let a více
Za zemřelého pana Jelínka a živou a zemřelou rodinu Blažkovu, za Milana Sedlinského, rodinu Sedlinskou a Hájkovu.
NANEBEVSTOUPENÍ

PÁNĚ
11.00
Pro rodiny s dětmi a věřící do 45 let

přenášena
Za farníky.

Poznámky

Ve všední dny budou mše svaté otevřené pro kohokoliv až do 100 účastníků.
V neděli budou dvě mše. První v 9.00 bude otevřená pro věřící od 45 let výše. Druhá bude v 11 hodin a bude pro rodiny s dětmi a věřící do 45 let. Vždy však jen pro max. Počet 100 účastníků.
Bohoslužby v Jundrově prozatím nebudou.
Pozor! Bude otevřen vždy jen boční vchod. Při vstupu do kostela je každý povinen použít dezinfekci rukou buď svoji vlastní, nebo tu, která je trvale k dispozici za vchodem do kostela. Místa, která je možno v lavicích obsadit, jsou označena žlutým čtvercem. Mimo lavice je místo dáno židlemi, které je zakázáno kamkoliv přesouvat. Mimo tato místa není možno pobývat. Toto opatření je dáno kvůli požadavku na dvoumetrové rozestupy. Místa pro rodiny s dětmi jsou rezervována v boční kapli a ve čtyřech předních lavicích. Roušku je třeba sejmout již před přijetím Eucharistie na ruku.

Kostel bude otevřen pro sv. smíření a osobní modlitbu vždy v pondělí a pátek po mši do 19.15. Stále platí na území naší diecéze biskupský dispenz od nedělní povinnosti zúčastnit se mše svaté. Pro ty, kdo se nedělní mše nebudou moci zúčastnit, bude možnost přijmout Eucharistii v neděli od 15.30 do 16.30, kdy bude kostel otevřen. Rovněž bude možné přistoupit ke svátosti smíření.

Dnes bude modlitební setkání žen na faře od 19 hodin. Pravidla roušek, rozestupů a desinfekce bude samozřejmě zachováno.
Vždy ve středu při večerní mši bude probíhat příprava dětí k 1. svatému přijímání (které bude 21. 6.).