Ohlášky 17. 7. 2022

Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. do 24. července 2022

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne16. neděle v mezidobíJundrov
8.30
Bohoslužba slova
Komín
10.00
Bohoslužba slova
PoPondělí 16. týdne v mezidobí18.00Bohoslužba slova
ÚtÚterý 16. týdne v mezidobí
StStředa 16. týdne v mezidobí18.00Bohoslužba slova
ČtČtvrtek 16. týdne v mezidobí
Svátek sv. Marie Magdalény18.00Bohoslužba slova
SoSvátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Ne17. neděle v mezidobíJundrov
8.30
Za živou a zemřelou rodinu Netušilovu a duše v očistci.
Komín
10.00
Za zemřelou Františku Beránkovu, manžela a dvoje rodiče.
Za farníky.

Poznámky

Dnes bude po komínské bohoslužbě slova otevřena farní knihovna.

Poslední úterý v červenci bude večer chval.
_______
O velkých prázdninách nejsou pravidelné úřední hodiny. Pokud bude třeba něco neodkladného vyřídit (pohřeb, svatbu, výpisy z matrik), obraťte se na farní kancelář prostřednictvím e-mailu: farabrnokomin@seznam.cz.
Pro zápis mešních úmyslů využijte e-mail: intence@farnostkomin.cz.

Rovněž bude po dobu prázdnin změna v pořadu bohoslužeb. O prázdninových nedělích budou bohoslužby v Jundrově beze změny v 8.30, v Komíně pouze v 10.00 (7.00 nebude). Mešní úmysly komínských ranních mší svatých budou sloučeny s úmysly v 10.00.