Ohlášky 18. 10. 2020

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne29. neděle v mezidobíNa úmysl dárce.
Za farníky.
Za rodiče Miroslava a Boženu Kalvodovy, prarodiče a duše v očistci.
PoPamátka sv. Pavla od Kříže, knězeZa živou a zemřelou rodinu.
ÚtÚterý 29. neděle v mezidobí
StPamátka bl. Karla RakouskéhoZa dceru.
ČtPamátka sv. Jana Pavla II., papeže
Památka sv. Jana Kapistránského, knězeZa Aloise Prušvice a celou zemřelou rodinu.
SoSobotní památka Panny MarieNa poděkování Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní.
Ne30. neděle v mezidobíZa Drahomíra Čecha a živou a zemřelou rodinu Gelnarovu, Čechovu a duše v očistci.
Za farníky.
Za Jaroslavu a Aloise Starých.

Poznámky

Mše svaté tento týden slouženy nebudou (Opatření od 12. 10. 2020).

Úmysly budou slouženy soukromě.

Dnes bude kostel otevřen od 10 do 11 hod. pro možnost přijetí eucharistie. Roušky, rozestupy, desinfekce, 6 lidí uvnitř i úcta ke Kristu stále platí.