Ohlášky 18. 7. 2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. 7. do 25. 7. 2021

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne16. neděle v mezidobíKomín
7.00
Na poděkování za dar života.
Jundrov
8.30
Za farníky.
Komín
10.00
Na poděkování za dceru.
PoPondělí 16. týdne v mezidobí18.00Za zemřelého Jana Švancaru.
ÚtÚterý 16. týdne v mezidobí
StStředa 16. týdne v mezidobí18.00Za Marii Barákovou.
ČtSvátek sv. Marie Magdalény
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy18.00Za Marii Putnovu a manžela.
SoPamátka sv. Šarbela Machlúfa, kněze8.00Za zemř. kamarádku a živou rodinu.
Ne17. neděle v mezidobíKomín
7.00
Za farníky.
Jundrov
8.30
Za zemř. manžela, dvoje rodiče 
a zemřelou rodinu.
Komín
10.00
Na poděkování za živou i zemřelou rodinu a za další Boží pomoc a požehnání.